Cazinouri online > Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Acești Termeni și condiții au fost actualizați ultima dată pe 16 iunie 2021.

INTRODUCERE

În următoarele Condiții de utilizare (denumite în continuare „Termeni”), „noi”, „ne” și/sau „nostru” se referă la proprietarii acestui site gamblingorb-ro.com (denumit în continuare „Site-ul”), filialele sale, diviziile și entitățile afiliate (dacă există).

Acești Termeni, împreună cu Politica noastră de confidențialitate, stabilesc întregul acord referitor la utilizarea dvs. a acestui Site (denumit în continuare „Acordul”).

Putem modifica Condițiile de utilizare din când în când, în orice moment și fără notificare către dvs., prin publicarea acestor modificări pe site-uri. Modificările aduse Condițiilor de utilizare vor fi valabile începând cu data publicării; utilizarea dvs. continuă a Site-ului și/sau a serviciilor puse la dispoziție pe sau prin intermediul Site-ului după publicarea oricăror modificări aduse Condițiilor de utilizare va fi considerată o acceptare a acestor modificări. PRIN UTILIZAREA SITE-URILOR, ACCEPTAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTI TERMENI DE UTILIZARE ÎN CEEA CE PRIVESTE UTILIZAREA DVS. A SITE-ULUI, ȘI DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ AVEȚI DREPTUL, AUTORITATEA ȘI CAPACITATEA DE A INTRA ÎN ACEST ACORD ÎN NUME PROPRIU. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați altfel Site-ul.

Declarați că ați atins vârsta majoratului și că aveți dreptul de a lua decizii cu privire la utilizarea jocurilor și site-urilor de jocuri care pot afișa forme de publicitate.

VÂRSTA LEGALĂ

Site-ul nu este destinat și nu este permis pentru utilizarea de către persoanele sub vârsta de 18 ani. Prin utilizarea Site-ului, declarați și garantați că aveți cel puțin 18 ani. Dacă aveți sub 18 ani, nu aveți voie, în nicio circumstanță sau din niciun motiv, să utilizați Site-ul.

SERVICIU ȘI MATERIALE

Informațiile și materialele furnizate prin intermediul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la orice date, text, grafică, imagini, clipuri audio și video, sigle, însemne, software și/sau link-uri (denumite în continuare „Materialele”), sunt destinate să vă informeze despre cazinouri online și jocuri de cazino online.

Site-ul este furnizor de informații și recomandări independente pentru persoanele interesate de jocurile dintr-un cazino online. Orice informație prezentată pe Site este numai în scop informativ și în niciun caz nu ar trebui considerată ca sfat legal, sfat financiar, sfat de afaceri, sfat de joc, sfat de gambling sau orice alt tip de sfat. Consultați întotdeauna un expert înainte de a lua orice decizie care implică riscuri.

Dacă alegeți să jucați la jocuri de noroc, vă recomandăm să verificați legile locale înainte de a juca online sau offline. Este responsabilitatea exclusivă a dvs. să înțelegeți legile locale privind jocurile de noroc și să le respectați cu strictețe. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord și recunoașteți că Site-ul nu oferă niciun sfat autorizat sau calificat cu privire la legalitatea jocurilor de noroc online sau offline, că nu oferă nicio garanție sau asigurare cu privire la acuratețea sau corectitudinea acestor informații, că se declină orice răspundere asociată consumului și utilizării acestor informații și că este responsabilitatea exclusivă a dvs. să înțelegeți legile privind jocurile de noroc aplicabile în jurisdicția dvs. și să le respectați.

Jocurile de noroc, inclusiv, fără limitare, pokerul, implică riscuri inherent. Nu vă așteptați sau presupuneți că oricare dintre informațiile conținute pe Site vă pot sau vă vor reduce riscul de pierdere în cazul în care decideți să jucați poker sau să pariați bani. Prin utilizarea Site-ului sau a serviciilor sale, sunteți de acord și recunoașteți că jocurile de noroc cu bani reali sau echivalentul lor sunt o activitate riscului care poate duce la pierderi financiare și că prin gambling puteți pierde o parte sau toți banii pariați ca rezultat al acestor activități

Drepturile de proprietate intelectuală

Site-ul și întregul conținut și materialele acestuia, inclusiv orice informații, text, design, denumiri, sigle, logo-uri, iconuri, grafică, imagini și software (denumit în continuare „Conținutul”), sunt protejate de legile drepturilor de autor și ale proprietății intelectuale. Conținutul este proprietatea noastră cu drepturi de autor sau proprietatea deținătorilor noștri de licențe. Toate mărcile comerciale, mărcile de serviciu, denumirile comerciale și aspectul comercial sunt proprietatea noastră și/sau a deținătorilor noștri de licențe.

Nu vă acordăm nicio licență sau drepturi în ceea ce privește Site-ul și Conținutul. Aveți dreptul de a utiliza Site-ul și Conținutul exclusiv în scop personal și nu în scopuri comerciale. Orice exploatare a Site-ului, în orice formă, este interzisă. Nerespectarea Termenilor referitori la utilizarea Conținutului trebuie considerată o încălcare a drepturilor de autor.

Contribuție a utilizatorului

Ca utilizator al Site-ului, puteți trimite comentariile dvs., care pot consta în conținut textual și, potențial, fotografii, videoclipuri, imagini, fișiere audio, alte tipuri de conținut și link-uri către astfel de conținut, în cazul în care este permis de Site (denumite colectiv „Contribuții ale Utilizatorului”). Veți fi singurul responsabil pentru propriile Contribuții ale Utilizatorului și consecințele postării sau publicării acestora. În legătură cu Contribuțiile Utilizatorului, declarați, reprezentați și/sau garantați că: Contribuția Utilizatorului este opera dvs. originală și că dețineți sau aveți licențele, drepturile, consimțămintele și permisiunile necesare pentru a utiliza Contribuțiile Utilizatorului.

Prin trimiterea Contribuțiilor Utilizatorului către noi, ne acordați în mod global, irevocabil, neexclusiv, fără drept de autor, perpetuu, sublicențeabile și transferabile drepturi de utilizare, reproducere, distribuire, creare de lucrări derivate, afișare și interpretare a Contribuțiilor Utilizatorului în legătură cu Site-ul și activitatea noastră comercială, inclusiv, fără limitare, pentru redistribuirea parțială sau integrală a Contribuțiilor Utilizatorului (și lucrărilor derivate ale acestora) în orice format media și prin orice canal media. De asemenea, acordați fiecărui utilizator al Site-ului sau altui vizualizator sau utilizator al Contribuției Utilizatorului un drept neexclusiv de a utiliza, reproduce, distribui, crea lucrări derivate, afișa și interpreta aceste Contribuții ale Utilizatorului, toate în conformitate cu acești Termeni.

Sunteți de acord că nu veți include în nicio Contribuție a Utilizatorului materiale care sunt protejate prin drepturi de autor, protejate prin secrete comerciale sau care sunt în alt mod supuse drepturilor de proprietate ale terților, inclusiv drepturile de confidențialitate și publicitate, decât dacă sunteți deținătorul acestor drepturi sau aveți permisiunea deținătorului legitim și acordurile necesare de la orice persoane ale căror informații de identificare personală sunt incluse în aceste materiale pentru a posta materialele și a ne acorda toate drepturile de licență acordate prin prezenta. Mai mult, garantați și declarați că veți dezvălui existența oricăror înregistrări de patente sau cereri în curs de aprobare deținute de dvs., care se referă în orice fel la Contribuția Utilizatorului dvs.

Sunteți de acord să nu utilizați Serviciul nostru și Site-ul nostru pentru:

 1. a desfășura o activitate comercială;
 2. a aduce prejudicii minorilor în vreun fel;
 3. a vă prezenta ca o persoană sau entitate sau a declara fals sau a înșela în legătură cu afilierea dvs. la o persoană sau entitate;
 4. a încărca, posta, lega, transmite sau a pune în alt mod la dispoziție conținutul utilizatorului pe care nu aveți dreptul să îl puneți la dispoziție în conformitate cu orice lege sau în cadrul relațiilor contractuale sau fiduciare (cum ar fi informațiile confidențiale și protejate);
 5. a încărca, posta, lega, transmite sau a pune în alt mod la dispoziție conținutul utilizatorului care încalcă orice drept de patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți;
 6. a încărca, posta, lega, transmite sau a pune în alt mod la dispoziție reclame nesolicitate sau neautorizate, materiale promoționale, corespondență nesolicitată, mesaje spam, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitare;
 7. a încărca, posta, lega, transmite sau a pune în alt mod la dispoziție materiale care conțin viruși de calculator sau orice alt cod, fișiere sau programe de calculator concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software sau hardware de calculator sau echipamente de telecomunicații;
 8. a încălca intenționat sau neintenționat orice lege locală, statală, națională sau internațională aplicabilă și orice reglementare cu putere de lege;
 9. a hărțui sau a molesta în alt mod o altă persoană;
 10. a colecta sau a stoca date personale despre alți utilizatori în legătură cu conduita și activitățile interzise enumerate în acești Termeni; sau
 11. a încărca, posta, lega, transmite sau a pune în alt mod la dispoziție conținutul utilizatorului care:
 • este ofensator, indecent, inacceptabil, ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, delictual, defăimător, vulgar, calomnios, invaziv în intimitatea altora, urâcios sau de natură rasistă, etnică sau inacceptabil în orice alt fel;
 • conține nuditate sau este de natură pornografică sau obscenă;
 • exploatează orice persoană, inclusiv copii sau minori; sau
 • divulgă sau conține orice informații de identificare personală (cum ar fi numele sau adresa) despre orice persoană care pare a fi sub vârsta de 18 ani.

Recunoașteți că putem sau nu putem monitoriza Contribuțiile Utilizatorului, dar noi și delegații noștri vor avea dreptul (dar nu și obligația), în discreția lor exclusivă, de a monitoriza, refuza, elimina sau edita orice Contribuție a Utilizatorului care este disponibilă prin intermediul Site-ului. Ne rezervăm dreptul de a decide, în discreția noastră exclusivă, dacă Contribuția Utilizatorului încalcă acești Termeni. Fără a limita cele de mai sus, noi și delegații noștri vor avea dreptul de a elimina orice Contribuție a Utilizatorului care încalcă acești Termeni sau pe care considerăm că este inacceptabilă în alt mod.

OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ

Trebuie să vă asigurați că respectați legile aplicabile în zona dumneavoastră înainte de a utiliza serviciile oricărui site terț conectat la Site, inclusiv de a atinge vârsta legală pentru jocurile de noroc în jurisdicția dumneavoastră.

Trebuie să utilizați Site-ul și Conținutul doar în scopuri personale și să nu încălcați prevederile Secțiunii privind Drepturile de Proprietate Intelectuală.

DECONTARE

Prin prezenta, ne decontați și vă angajați să ne decontați în cazul unor pierderi, daune, costuri, răspundere și cheltuieli (inclusiv, fără limitare, cheltuielile legale și sumele plătite de noi către o terță parte pentru soluționarea oricărui litigiu sau cerere sau la sfatul avocaților noștri) suferite sau înregistrate de noi ca rezultat al unei încălcări de către dumneavoastră a oricărei prevederi ale acestor Termeni sau ca urmare a unei cereri că ați încălcat orice prevedere a acestor Termeni.

TERȚE PĂRȚI

Am putea încheia parteneriate cu terțe părți care vă vor permite să aveți acces direct la site-urile acestor terțe părți direct de pe site-ul nostru. Aceste linkuri sunt furnizate numai în scop informativ. Noi nu controlăm conținutul resurselor sau site-urilor terțe și nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acestea, inclusiv orice daune sau pierderi care pot rezulta din utilizarea acestora de către dumneavoastră. Includerea oricărui link nu implică aprobarea noastră a site-ului respectiv. Utilizarea oricărui astfel de site conectat se face pe riscul dumneavoastră. Vă recomandăm să efectuați propriile cercetări și diligente în legătură cu aceste terțe părți, produsele și serviciile lor.

DECLINĂRI

SITE-UL ȘI MATERIALELE SALE SUNT FURNIZATE “CA ATARE” ȘI FĂRĂ GARANȚII DE ORICE FEL, FIE EXPRESĂ, FIE IMPLICITE. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, NE DECLINĂM TOATE GARANȚIILE, FIE EXPRESATE, FIE IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII IMPLICITE DE TITLU, NEÎNCĂLCARE, ACURATEȚE, COMERCIABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ȘI ORICE GARANȚII CARE POT REZULTA DIN DERULAREA TRAGERILOR, DERULAREA PRESTĂRILOR SAU UTILIZAREA COMERȚULUI. NU GARANTĂM CĂ UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI SAU A MATERIALELOR VA FI NEÎNTRERUPTĂ, FĂRĂ ERORI SAU SIGURĂ, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SITE-UL (SAU ORICE PARTE A ACESTUIA, INCLUSIV MATERIALELE), SERVERELE PE CARE ESTE GĂZDUIT SITE-UL SAU SOFTWARE-UL SUNT FĂRĂ VIRUȘI SAU ALT COMPONENT DAUNĂTOR. RECUNOAȘTEȚI CĂ SUNTEȚI RESPONSABIL PENTRU OBȚINEREA ȘI MENȚINEREA ORICĂRUI HARDWARE DE CALCULATOR ȘI A ALTOR ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A TUTUROR TAXELOR CONEXE. ASUMAȚI-VĂ TOATĂ RESPONSABILITATEA ȘI RISCUL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI PENTRU BAZAREA PE ACESTA. NICIUN OPINIE, SFAT SAU DECLARAȚIE A NOASTRĂ, INDIFERENT DACĂ A FOST FĂCUTĂ PE SITE, ÎN MATERIALE SAU ÎN ALTE FELURI, NU VA CREA NICIO GARANȚIE. UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI ȘI A ORICĂROR MATERIALE ȘI SERVICII OFERITE PRIN SITE SE FACE ÎN ÎNTREGIME PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. Această secțiune se aplică indiferent dacă serviciile furnizate în cadrul Site-ului sunt contra cost. Legea aplicabilă poate să nu permită excluderea anumitor garanții, astfel încât într-o anumită măsură anumite excluderi prevăzute aici pot să nu se aplice.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

NU SUNTEM RESPONSABILI SAU NE REZERVĂM DREPTUL DE A FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, DERIVATE, SPECIALE, EXEMPLARE, PUNITIVE SAU ALTE DAUNE (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PENTRU PIERDEREA AFACERII, PIERDEREA DE DATE SAU PROFITURILE PIERDUTE), ÎN TEMEIUL ORICĂRUI CONTRACT, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ALTĂ TEORIE CARE REZULTĂ SAU SE REFERĂ ÎN ORICE FEL LA SITE ȘI / SAU MATERIALELE CONȚINUTE PE SITE, MATERIALE, ORICE SITE WEB LINKAT SAU ORICE PRODUS SAU SERVICIU ACHIZIȚIONAT PRIN TERȚI APĂRUȚI PE SITE. SINGURUL DUMNEAVOASTRĂ REMEDIU PENTRU NEMULȚUMIREA PRIVIND SITE-UL, MATERIALELE SAU ORICE SITE WEB LINKAT ESTE SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA SITE-ULUI, MATERIALELOR SAU SITE-URILOR LINKATE, DUPĂ CAZ.

DEOARECE ANUMITE STATE SAU JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE DERIVATE SAU INCIDENTALE, LIMITAREA DE MAI SUS NU POATE FI APLICABILĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.

COMPANIA NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU CONȚINUTUL ORICĂRUI CONȚINUT DE TERȚE PĂRȚI DE PE SITE SAU PENTRU PAGINA WEB DE TERȚĂ ACCESATĂ DE PE ACEST SITE, ȘI COMPANIA NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA ORICĂREI INFORMAȚII CONȚINUTE ÎNTR-UN SITE WEB DE TERȚE PĂRȚI SAU ADECVAREA ACESTEIA ÎN SCOPUL ANUMITOR.

RĂSPUNDEREA TOTALĂ AGREGATĂ ȘI INDEMNIZAREA ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-ULUI, FIE PARȚIAL SAU ÎN TOTALITATE, SAU A MATERIALELOR SALE, ESTE LIMITATĂ ÎN TERMENI MONETARI LA UN CUANTUM CARE NU DEPĂȘEȘTE ZECE DOLARI (10,00 USD).

LEGISLAȚIA APLICABILĂ; LIMITA DE TIMP PENTRU RECLAMAȚII

Arbitrajul. ORICE LITIGIU, CONTROVERSĂ SAU PRETENȚIE CARE REZULTĂ DIN ACEST ACORD SAU SE REFERĂ LA ÎNCĂLCAREA, TERMINAREA SAU INVALIDITATEA ACESTUIA VA FI SOLUȚIONAT PRIN ARBITRAJ Î

N CONFORMITATE CU REGULILE DE ARBITRAJ PENTRU TRANZACȚII ELECTRONICE A CENTRULUI INTERNȚIONAL DE ARBITRAJ DIN HONG KONG ÎN VIGOARE LA MOMENTUL ACTUAL ȘI AȘA CUM POATE FI MODIFICAT DE RESTUL ACESTEI CLAUZE. AUTORITATEA DE NUMIRE VA FI CENTRUL DE ARBITRAJ INTERNȚIONAL DIN HONG KONG. LOCUL DE ARBITRAJ VA FI ÎN HONG KONG LA CENTRUL INTERNȚIONAL DE ARBITRAJ DIN HONG KONG (HKIAC). LITIGIUL VA FI TRIMIS ÎNAINTEA UNUI PANEL DE TREI (3) ARBITRI. DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI RENUNȚĂM ÎN MOD EXPRES LA UN PROCES CU JURAȚI. DESCOPERIREA ȘI DREPTURILE DE APEL ÎN ARBITRAJ SUNT ÎN GENERAL MAI LIMITATE DECÂT ÎNTR-UN PROCES, ȘI ALTE DREPTURI PE CARE DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI LE-AM AVEA ÎN INSTANȚĂ NU POT FI DISPONIBILE ÎN ARBITRAJ. FIECARE DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI NU VOM PARTICIPA LA O ACȚIUNE COLECTIVĂ SAU LA UN ARBITRAJ PE SCARA UNUI GRUP PENTRU ORICE PRETENȚII ACOPERITE DE ACEST ACORD DE ARBITRAJ. RENUNȚAȚI LA DREPTUL DE A PARTICIPA CA REPREZENTANT DE CLASĂ SAU CA MEMBRU AL UNEI CLASE ÎN ORICE PRETENȚIE DE CLASĂ PE CARE O PUTEȚI AVEA ÎMPOTRIVA NOASTRĂ, INCLUSIV ORICE DREPT DE ARBITRAJ DE CLASĂ SAU ORICE CONSOLIDARE A ARBITRAJELOR INDIVIDUALE. INDIFERENT DE ORICE PREVEDERE A LEGII APLICABILE, ARBITRUL NU VA AVEA AUTORITATEA DE A ACORDA DAUNE, REMEDII SAU PREMII CARE CONTRAZIC ACEST ACORD.

Alegerea legii. Acest Acord și toate pretențiile sau acțiunile (fie în contract, delict sau statute) care pot fi întemeiate, rezultă sau se referă la acest Acord sau la negocieri, executarea sau îndeplinirea acestui Acord (inclusiv orice pretenție sau acțiune întemeiată, rezultată sau legată de orice reprezentare sau garanție făcută în sau în legătură cu acest Acord sau ca o inducere de a intra în acest Acord) vor fi guvernate și aplicate în conformitate cu legile interne ale Insulelor Cayman, inclusiv statutele sale de limitare a acțiunilor în justiție. Recunoașteți, înțelegeți și acceptați că Convenția Națiun ilor Unite privind Contractele de Vânzare Internațională de Mărfuri nu se aplică acestor Termeni.

DIVERSE

Acești Termeni conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi în ceea ce privește utilizarea Serviciilor. Dacă orice prevedere a acestor Termeni este considerată invalidă, ilegală sau inaplicabilă în orice privință, acea prevedere va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară, astfel încât acești Termeni să rămână în rest în vigoare și aplicabili. Neaplicarea de către noi a oricărei părți a acestor Termeni nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica ulterior acea parte sau oricare altă parte a acestor Termeni. Pentru ca orice renunțare la respectarea acestor Termeni să fie obligatorie, trebuie să vă furnizăm o notificare scrisă în acest sens. Dumneavoastră și noi suntem contractorii independenți, și nu este intenționată sau creată o relație de agenție, parteneriat sau întreprindere comună în temeiul acestor Termeni. Titlurile secțiunilor și paragrafelor din acești Termeni sunt doar pentru conveniență și nu vor afecta interpretarea acestor Termeni. Sunteți de acord că, cu excepția cazurilor expres prevăzute în altfel în acești Termeni, nu există beneficiari terți. Putem atribui, transfera sau delega oricare dintre drepturile și obligațiile noastre în temeiul acestor Termeni fără consimțământ.

Cum să ne contactați

Dacă aveți întrebări, comentarii sau solicitări referitoare la acești Termeni, vă rugăm să ne contactați la adresa: [email protected]